Zegar apokalipsy

 

Zegar Apokalipsy, Zegar Zagłady, stoi w miejscu od 2018 roku dwie minuty po fatalnej „godzinie X”, czyli punkcie zwrotnym, po przekroczeniu którego ludzkość nie będzie w stanie uniknąć katastrofy atomowej. Choć jest to termin całkowicie symboliczny, to fakt, że zegar zatrzymuje się w tym samym czasie, jest namacalnym znakiem nieufności ogromnej większości naukowców do możliwości znalezienia, na poziomie politycznym, wspólnych i spójnych odpowiedzi na niektóre poważne problemy które dotykają ludzkość i planetę.

Ocenę stanu rzeczy i decyzję o odpowiednim dostosowaniu wskaźnika zwanego Zegarem Zagłady co roku podejmuje Biuletyn Naukowców Atomowych, organ, w którym obecnie znajduje się także 14 laureatów Nagrody Nobla i który od 1945 r. walczy o rozbrojenie jądrowe. Co więcej, oprócz kwestii uzbrojenia, w ostatnich latach konsorcjum naukowców chce wziąć pod uwagę jeszcze jednego jeźdźca apokalipsy: zmiany klimatyczne.

Przejście do 100 sekund od „ostatecznej katastrofy” nastąpiło, gdy wskazówki Zegara Apokalipsy wyznaczyły punkt najbliższy północy w jego historii. W 2019 roku brano pod uwagę rosnące napięcia między USA a innymi krajami, w tym Rosją i Iranem. Jednak w okresie przejściowym do 2021 r. naukowcy musieli odnotować poważną sytuację związaną z Covid-19, biorąc również pod uwagę spadek zaufania do instytucji naukowych i rządowych, przyspieszenie programów jądrowych i utrzymujące się zagrożenie, jakie stanowi kryzys klimatyczny.

Jeśli w niedalekiej przyszłości będzie możliwe zamontowanie małych głowic nuklearnych na dronach, czy są wątpliwości, że ekstremiści nie użyją ich przeciwko miastom w świecie zachodnim? Czy mieli wątpliwości w 2011 roku, kiedy wystrzelili samoloty pełne ludzi na wieże World Trade Center w Nowym Jorku?

Ogłoszone niebezpieczeństwo nuklearne wyjaśnia zainteresowanie istot pozaziemskich miejscami nuklearnymi (patrz artykuł i wideo UFO i wojsko) oraz potwierdza bibilijną przepowiednię „czasów ostatecznych” ogłoszoną i jasno opisaną w Ewangeliach i zinterpretowaną w „kluczu ufologicznym” w naszej książce.

Staff Iarga

 

ВНЕЗЕМНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

в поисках нашего происхождения

DARMOWE POBIERANIE 

 

 

You may also like...