Zegar apokalipsy

 

Zegar Apokalipsy (Zegar Zagłady) osiągnął swój najniższy punkt, a tym samym jest najbliżej fatalnej „godziny X”, czyli punktu krytycznego, poza którym ludzkość nie będzie w stanie uniknąć katastrofy atomowej. Jakkolwiek symboliczny może być ten termin, fakt, że zegar osiągnął najniższy punkt, jest namacalnym znakiem braku zaufania przytłaczającej większości naukowców co do możliwości znalezienia na szczeblu politycznym wspólnych i spójnych odpowiedzi na poważne problemy trapiące ludzkość i planetę.

Ocenę stanu rzeczy i decyzję o odpowiednim dostosowaniu wskaźnika zwanego Zegarem Zagłady co roku podejmuje Biuletyn Naukowców Atomowych, organ, w którym obecnie znajduje się także 14 laureatów Nagrody Nobla i który od 1945 r. walczy o rozbrojenie jądrowe. Ponadto, oprócz kwestii trwających konfliktów, w ostatnich latach konsorcjum naukowców chętnie wzięło pod uwagę innego jeźdźca apokalipsy: zmiany klimatyczne.

W chwili powstania, w czasach zimnej wojny, zegar ustawiony był na godzinę 23:53, czyli siedem minut przed północą; od tego czasu wskazówki przesuwano 23 razy. Maksymalne zbliżenie do północy osiągnięto w 2023 r., przy zaledwie 90 sekundach. Wcześniej minimalna odległość wynosiła 100 sekund, osiągnięta w 2020 roku; maksymalna odległość wynosiła 17 minut, w latach 1991-1995.

Ogłoszone niebezpieczeństwo nuklearne wyjaśnia zainteresowanie istot pozaziemskich miejscami nuklearnymi (patrz artykuł i wideo UFO i wojsko) oraz potwierdza bibilijną przepowiednię „czasów ostatecznych” ogłoszoną i jasno opisaną w Ewangeliach i zinterpretowaną w „kluczu ufologicznym” w naszej książce.

Staff Iarga

 

ВНЕЗЕМНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

в поисках нашего происхождения

DARMOWE POBIERANIE 

 

 

You may also like...